Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelfstandig wonen

U kunt in aanmerking komen voor een beschermende woonomgeving als u niet in staat bent om zich op eigen kracht staande te houden in de samenleving.

Hier worden de stappen beschreven om in aanmerking te komen voor een beschermde woonomgeving

Hier vindt u relevante informatie wanneer u in een beschermde woonomgeving woont

Hier wordt beschreven wat onder zelfstandig wonen valt 

Hier worden relevante begrippen uitgelegd.

Bekijk meer vragen